Przychodnia w Radomiu


Rozbudowa przychodni była dobrym pretekstem do jej modernizacji. Wytyczne były jasne: ma być niesztampowo i nie smutno. Jednocześnie musiały być zachowane wszelkie wymogi sanitarne. Największym projektowanym wyzwaniem okazały długie i wąskie korytarze. Poza tym chcieliśmy zerwać z typową kolorystyką, jaką znamy z innych przychodni. Oto efekty naszej pracy…

Projekt zrealizowany wspólnie z AE Design Studio